Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 15:32
kontakt
PBG
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 250,00 133,00
-46,8%
159,00
19,5%
159,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 272 984,00 -145 804,00
---
-156 613,00
---
-157 338,00
---
Zysk (strata) brutto -4 274 641,00 -253 866,00
---
-157 344,00
---
-157 344,00
---
Zysk (strata) netto -4 477 674,00 -392 185,00
---
-192 210,00
---
-192 210,00
---
Amortyzacja 2 140,00 418,00
-80,5%
96,00
-77,0%
96,00
0,0%
Aktywa 1 339 999,00 166 939,00
-87,5%
104 993,00
-37,1%
104 993,00
0,0%
Kapitał własny -4 686 982,00 -4 686 770,00
---
-5 078 929,00
---
-5 271 139,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -5,73 -5,73
---
-6,21
---
-6,21
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -5,47 -0,48
---
-0,24
---
-0,24
---