Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 13:45
kontakt
PBG
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -4 687 585,00 -198 932,00
---
-191 356,00
---
-191 356,00
---
Amortyzacja 1 319,00 380,00
-71,2%
67,00
-82,4%
67,00
0,0%
Aktywa 120 267,00 96 868,00
-19,5%
80 731,00
-16,7%
80 731,00
0,0%
Kapitał własny -4 889 085,00 -4 889 085,00
---
-5 088 017,00
---
-5 279 373,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -5,97 -5,97
---
-6,22
---
-6,22
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -5,73 -0,24
---
-0,23
---
-0,23
---