Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 05:49
kontakt
PBG
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 51,00 82,00
60,8%
82,00
0,0%
74,00
-9,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -80 446,00 -73 163,00
---
-73 770,00
---
-118 889,00
---
Zysk (strata) brutto -80 716,00 -73 775,00
---
-73 775,00
---
-119 454,00
---
Zysk (strata) netto -195 664,00 -60 793,00
---
-60 793,00
---
-131 433,00
---
Amortyzacja 231,00 87,00
-62,3%
87,00
0,0%
3,00
-96,6%
Aktywa 1 052 633,00 157 335,00
-85,1%
157 335,00
0,0%
110 054,00
-30,1%
Kapitał własny -4 882 898,00 -5 139 723,00
---
-5 139 722,00
---
-5 402 573,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -5,97 -6,28
---
-6,28
---
-6,60
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,07
---
-0,07
---
-0,16
---