Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 22:04
kontakt
PBG
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -62 831,00 -62 831,00
---
-130 565,00
---
-199 634,00
---
Amortyzacja 64,00 64,00
0,0%
3,00
-95,3%
3,00
0,0%
Aktywa 113 851,00 113 851,00
0,0%
87 765,00
-22,9%
67 109,00
-23,5%
Kapitał własny -5 150 848,00 -5 150 848,00
---
-5 409 938,00
---
-5 791 173,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,29 -6,29
---
-6,61
---
-7,08
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,08
---
-0,16
---
-0,24
---