Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.02, godz. 02:02
kontakt
PBG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -65 610,00 -99 246,00
---
-99 246,00
---
-31 319,00
---
Amortyzacja 2,00 0,00
---
0,00
---
3,00
---
Aktywa 80 731,00 93 520,00
15,8%
93 520,00
0,0%
87 765,00
-6,2%
Kapitał własny -5 279 373,00 -5 279 373,00
---
-5 378 619,00
---
-5 409 938,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -6,22 -6,45
---
-6,45
---
-6,61
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,12
---
-0,12
---
-0,04
---