Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.30, godz. 02:17
kontakt
STARHEDGE
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 774,00 31 576,00
-29,5%
34 939,00
10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 018,00 3 199,00
-46,8%
4 047,00
26,5%
Zysk (strata) brutto 4 659,00 2 785,00
-40,2%
1 535,00
-44,9%
Zysk (strata) netto 3 141,00 2 466,00
-21,5%
743,00
-69,9%
Amortyzacja 664,00 984,00
48,2%
1 184,00
20,3%
Aktywa 72 261,00 75 977,00
5,1%
78 658,00
3,5%
Kapitał własny 38 180,00 41 184,00
7,9%
41 927,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,47
7,8%
0,48
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,03
-22,2%
0,01
-71,4%