Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.22, godz. 17:35
kontakt
STARHEDGE
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 576,00 34 939,00
10,7%
37 380,00
7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 199,00 4 047,00
26,5%
5 596,00
38,3%
Zysk (strata) brutto 2 785,00 1 535,00
-44,9%
4 821,00
214,1%
Zysk (strata) netto 2 466,00 744,00
-69,8%
3 933,00
428,6%
Amortyzacja 984,00 1 184,00
20,3%
1 170,00
-1,2%
Aktywa 75 977,00 78 658,00
3,5%
88 861,00
13,0%
Kapitał własny 41 184,00 41 928,00
1,8%
51 089,00
21,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,48
1,7%
0,47
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-71,4%
0,04
350,0%