Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 19:49
kontakt
STARHEDGE
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 204,00 16 362,00
1,0%
18 775,00
14,7%
19 025,00
1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 185,00 2 562,00
17,3%
4 567,00
78,3%
4 567,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1 779,00 2 225,00
25,1%
4 357,00
95,8%
4 357,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 042,00 1 411,00
35,4%
3 771,00
167,3%
3 771,00
0,0%
Amortyzacja 443,00 570,00
28,7%
621,00
8,9%
621,00
0,0%
Aktywa 73 659,00 77 719,00
5,5%
84 232,00
8,4%
84 232,00
0,0%
Kapitał własny 39 933,00 42 670,00
6,9%
45 699,00
7,1%
45 699,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,48
6,8%
0,52
7,0%
0,52
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
33,3%
0,04
168,7%
0,04
0,0%