Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 19:15
kontakt
STARHEDGE
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 362,00 18 775,00
14,7%
19 025,00
1,3%
15 604,00
-18,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 562,00 4 567,00
78,3%
4 567,00
0,0%
451,00
-90,1%
Zysk (strata) brutto 2 225,00 4 357,00
95,8%
4 357,00
0,0%
184,00
-95,8%
Zysk (strata) netto 1 411,00 3 771,00
167,3%
3 771,00
0,0%
148,00
-96,1%
Amortyzacja 570,00 621,00
8,9%
621,00
0,0%
533,00
-14,2%
Aktywa 77 719,00 84 232,00
8,4%
84 232,00
0,0%
86 666,00
2,9%
Kapitał własny 42 670,00 45 699,00
7,1%
45 699,00
0,0%
51 688,00
13,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,52
7,0%
0,52
0,0%
0,47
-8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,04
168,7%
0,04
0,0%
0,00
-97,7%