Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.23, godz. 19:39
kontakt
STARHEDGE
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 141,00 750,00
-34,3%
1 442,00
92,3%
1 442,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 700,00 684,00
-74,7%
777,00
13,6%
777,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 2 439,00 579,00
-76,3%
702,00
21,2%
702,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 439,00 579,00
-76,3%
702,00
21,2%
702,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 74 348,00 76 746,00
3,2%
77 172,00
0,6%
77 172,00
0,0%
Kapitał własny 67 068,00 70 650,00
5,3%
70 833,00
0,3%
70 833,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,80
5,4%
0,80
0,2%
0,80
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-75,0%
0,01
14,3%
0,01
0,0%