Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.15, godz. 23:03
kontakt
STARHEDGE
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 750,00 1 442,00
92,3%
1 442,00
0,0%
1 202,00
-16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 684,00 777,00
13,6%
777,00
0,0%
387,00
-50,2%
Zysk (strata) brutto 579,00 702,00
21,2%
702,00
0,0%
381,00
-45,7%
Zysk (strata) netto 579,00 702,00
21,2%
702,00
0,0%
363,00
-48,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 76 746,00 77 172,00
0,6%
77 172,00
0,0%
78 013,00
1,1%
Kapitał własny 70 650,00 70 833,00
0,3%
70 833,00
0,0%
76 419,00
7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
0,2%
0,80
0,0%
0,70
-12,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
14,3%
0,01
0,0%
0,00
-62,5%