Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 00:49
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 601,00 601,00
0,0%
201,00
-66,6%
601,00
199,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 159,00 2,00
-98,7%
-496,00
---
150,00
---
Zysk (strata) brutto 154,00 24,00
-84,4%
-11 673,00
---
146,00
---
Zysk (strata) netto 145,00 15,00
-89,7%
-9 440,00
---
91,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 78 013,00 77 730,00
-0,4%
68 119,00
-12,4%
68 158,00
0,1%
Kapitał własny 76 419,00 76 434,00
0,0%
66 993,00
-12,4%
67 085,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,70
0,1%
0,62
-12,4%
0,62
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,09
---
0,00
---