Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 12:40
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 905,00 601,00
-79,3%
841,00
39,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 451,00 266,00
-81,7%
511,00
92,1%
Zysk (strata) brutto -612,00 231,00
---
471,00
103,9%
Zysk (strata) netto -631,00 231,00
---
471,00
103,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 76 463,00 76 441,00
-0,0%
77 172,00
1,0%
Kapitał własny 70 131,00 70 361,00
0,3%
70 833,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,80
0,4%
0,80
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,00
66,7%