Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 13:15
kontakt
DMGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 63 667,00 63 667,00
0,0%
67 479,00
6,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 388,00 2 388,00
0,0%
4 082,00
70,9%
Zysk (strata) brutto 4 120,00 4 120,00
0,0%
3 950,00
-4,1%
Zysk (strata) netto 4 262,00 4 262,00
0,0%
3 258,00
-23,6%
Amortyzacja 2 122,00 2 122,00
0,0%
2 153,00
1,5%
Aktywa 362 965,00 362 965,00
0,0%
365 668,00
0,7%
Kapitał własny 250 214,00 250 214,00
0,0%
253 472,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,86 2,86
0,0%
2,90
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
0,04
-24,5%