Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.31, godz. 12:51
kontakt
COMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 121 100,00 142 229,00
17,4%
142 229,00
0,0%
96 298,00
-32,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 685,00 1 331,00
-89,5%
1 331,00
0,0%
5 348,00
301,8%
Zysk (strata) brutto 10 723,00 217,00
-98,0%
217,00
0,0%
4 946,00
2 179,3%
Zysk (strata) netto 8 177,00 1 620,00
-80,2%
1 620,00
0,0%
3 977,00
145,5%
Amortyzacja 4 326,00 4 035,00
-6,7%
4 035,00
0,0%
3 901,00
-3,3%
Aktywa 805 396,00 791 135,00
-1,8%
791 135,00
0,0%
772 070,00
-2,4%
Kapitał własny 505 958,00 501 161,00
-0,9%
501 161,00
0,0%
505 138,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 90,18 89,32
-0,9%
89,32
0,0%
90,03
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,46 0,29
-80,2%
0,29
0,0%
0,71
145,3%