Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 22:18
kontakt
ORZBIALY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 178 468,00 173 942,00
-2,5%
174 596,00
0,4%
173 812,00
-0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 874,00 29 597,00
10,1%
25 240,00
-14,7%
22 269,00
-11,8%
Zysk (strata) brutto 30 575,00 33 230,00
8,7%
48 669,00
46,5%
26 671,00
-45,2%
Zysk (strata) netto 22 892,00 27 658,00
20,8%
41 581,00
50,3%
22 054,00
-47,0%
Amortyzacja 2 606,00 2 644,00
1,5%
2 588,00
-2,1%
2 331,00
-9,9%
Aktywa 625 457,00 666 882,00
6,6%
698 369,00
4,7%
716 669,00
2,6%
Kapitał własny 529 786,00 545 106,00
2,9%
602 182,00
10,5%
620 824,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,82 32,74
2,9%
36,17
10,5%
37,28
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,66
20,8%
2,50
50,3%
1,32
-46,9%