Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 19:33
kontakt
BIOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52 238,00 50 250,00
-3,8%
50 250,00
0,0%
58 179,00
15,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 840,00 5 956,00
609,0%
5 956,00
0,0%
3 866,00
-35,1%
Zysk (strata) brutto -1 572,00 1 432,00
---
1 432,00
0,0%
-1 889,00
---
Zysk (strata) netto -2 841,00 1 648,00
---
1 648,00
0,0%
-1 814,00
---
Amortyzacja 8 079,00 9 193,00
13,8%
9 193,00
0,0%
8 445,00
-8,1%
Aktywa 859 112,00 845 851,00
-1,5%
845 851,00
0,0%
860 874,00
1,8%
Kapitał własny 636 442,00 628 932,00
-1,2%
628 932,00
0,0%
627 118,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,41 7,32
-1,2%
7,32
0,0%
7,30
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,02
---
0,02
0,0%
-0,02
---