Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 18:34
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 440 690,00 415 183,00
-5,8%
556 226,00
34,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 385,00 29 266,00
157,1%
48 406,00
65,4%
Zysk (strata) brutto 2 890,00 15 316,00
430,0%
29 327,00
91,5%
Zysk (strata) netto 2 341,00 13 649,00
483,0%
19 871,00
45,6%
Amortyzacja 11 985,00 10 927,00
-8,8%
16 422,00
50,3%
Aktywa 1 353 156,00 1 406 991,00
4,0%
1 463 612,00
4,0%
Kapitał własny 451 508,00 438 281,00
-2,9%
451 800,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,79 38,62
-2,9%
39,82
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 1,20
484,0%
1,75
45,6%