Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:31
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 314 648,00 329 189,00
4,6%
359 279,00
9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 36 466,00 29 746,00
-18,4%
28 504,00
-4,2%
Zysk (strata) brutto 34 111,00 26 626,00
-21,9%
21 663,00
-18,6%
Zysk (strata) netto 27 283,00 22 038,00
-19,2%
17 521,00
-20,5%
Amortyzacja 9 664,00 9 760,00
1,0%
9 860,00
1,0%
Aktywa 949 851,00 1 037 579,00
9,2%
1 104 668,00
6,5%
Kapitał własny 356 494,00 382 185,00
7,2%
401 593,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,42 33,68
7,2%
35,39
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,40 1,94
-19,2%
1,54
-20,5%