Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 14:30
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 067,00 2 406,00
125,5%
2 235,00
-7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -703,00 -1 209,00
---
-6 039,00
---
Zysk (strata) brutto -3 404,00 -2 126,00
---
-8 224,00
---
Zysk (strata) netto -3 246,00 -2 126,00
---
-9 670,00
---
Amortyzacja 25,00 12,00
-52,0%
14,00
16,7%
Aktywa 264 320,00 265 905,00
0,6%
256 453,00
-3,6%
Kapitał własny 145 873,00 143 746,00
-1,5%
134 076,00
-6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,94 1,92
-1,4%
1,79
-6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,03
---
-0,13
---