Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.03, godz. 12:48
kontakt
CZTOREBKA
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 138,00 2 978,00
39,3%
19 073,00
540,5%
2 702,00
-85,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 764,00 -4 478,00
---
1 486,00
---
-890,00
---
Zysk (strata) brutto -8 181,00 -3 635,00
---
-2 136,00
---
-8 263,00
---
Zysk (strata) netto -6 966,00 -4 234,00
---
-335,00
---
-8 105,00
---
Amortyzacja 55,00 6,00
-89,1%
5,00
-16,7%
38,00
660,0%
Aktywa 308 308,00 292 967,00
-5,0%
276 794,00
-5,5%
264 320,00
-4,5%
Kapitał własny 164 625,00 128 516,00
-21,9%
130 038,00
1,2%
145 873,00
12,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19 1,71
-21,9%
1,73
1,2%
1,94
12,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,06
---
-0,00
---
-0,11
---