Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:46
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 99,00 101,00
2,0%
100,00
-1,0%
101,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -370,00 -232,00
---
-99,00
---
-119,00
---
Zysk (strata) brutto -408,00 -279,00
---
-136,00
---
-155,00
---
Zysk (strata) netto -1 256,00 -279,00
---
-133,00
---
-155,00
---
Amortyzacja 3,00 2,00
-33,3%
1,00
-50,0%
0,00
---
Aktywa 184 665,00 184 908,00
0,1%
185 202,00
0,2%
185 500,00
0,2%
Kapitał własny 157 271,00 156 992,00
-0,2%
156 859,00
-0,1%
156 704,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 2,09
-0,2%
2,09
-0,0%
2,09
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---