Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 02:56
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 621,00 59 040,00
-4,2%
59 284,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 432,00 13 728,00
20,1%
15 451,00
12,6%
Zysk (strata) brutto 14 246,00 80 450,00
464,7%
17 397,00
-78,4%
Zysk (strata) netto 11 724,00 76 899,00
555,9%
13 817,00
-82,0%
Amortyzacja 0,00 11 136,00
---
-11 136,00
---
Aktywa 750 676,00 806 089,00
7,4%
697 644,00
-13,5%
Kapitał własny 607 730,00 571 373,00
-6,0%
585 400,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,48 13,61
-6,0%
13,95
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 1,83
556,6%
0,33
-82,0%