Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 17:03
kontakt
TOYA
Roczne skonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 686 737,00 686 737,00
0,0%
762 590,00
11,0%
762 590,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 98 881,00 98 881,00
0,0%
97 644,00
-1,3%
97 644,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 97 313,00 97 313,00
0,0%
88 349,00
-9,2%
88 349,00
0,0%
Zysk (strata) netto 77 395,00 77 395,00
0,0%
70 220,00
-9,3%
70 220,00
0,0%
Amortyzacja 14 337,00 14 337,00
0,0%
15 141,00
5,6%
15 141,00
0,0%
Aktywa 602 360,00 602 360,00
0,0%
590 798,00
-1,9%
590 798,00
0,0%
Kapitał własny 300 678,00 300 678,00
0,0%
370 694,00
23,3%
370 694,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,01 4,01
0,0%
4,94
23,3%
4,94
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,03
0,0%
0,94
-9,2%
0,94
0,0%