Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.05, godz. 15:29
kontakt
TOYA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 442 263,00 543 098,00
22,8%
594 310,00
9,4%
594 310,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 69 182,00 79 401,00
14,8%
66 421,00
-16,3%
66 421,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 67 945,00 78 391,00
15,4%
57 547,00
-26,6%
57 547,00
0,0%
Zysk (strata) netto 54 740,00 63 242,00
15,5%
46 069,00
-27,2%
46 069,00
0,0%
Amortyzacja 6 595,00 8 782,00
33,2%
9 276,00
5,6%
9 276,00
0,0%
Aktywa 308 870,00 409 914,00
32,7%
417 402,00
1,8%
417 402,00
0,0%
Kapitał własny 203 871,00 245 336,00
20,3%
291 541,00
18,8%
291 541,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,72 3,27
20,3%
3,88
18,8%
3,88
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,84
15,6%
0,61
-27,2%
0,61
0,0%