Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:48
kontakt
TOYA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 142 467,00 132 809,00
-6,8%
127 409,00
-4,1%
142 938,00
12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 578,00 18 745,00
-17,0%
16 552,00
-11,7%
20 559,00
24,2%
Zysk (strata) brutto 22 409,00 18 490,00
-17,5%
16 179,00
-12,5%
19 459,00
20,3%
Zysk (strata) netto 18 106,00 14 903,00
-17,7%
13 013,00
-12,7%
15 681,00
20,5%
Amortyzacja 2 162,00 2 220,00
2,7%
2 307,00
3,9%
2 307,00
0,0%
Aktywa 329 972,00 352 800,00
6,9%
409 914,00
16,2%
491 096,00
19,8%
Kapitał własny 217 435,00 232 338,00
6,9%
245 336,00
5,6%
261 017,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,90 3,10
6,8%
3,27
5,6%
3,48
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,20
-17,4%
0,17
-13,1%
0,21
20,8%