Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 10:46
kontakt
NEWAG
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 569 289,00 351 067,00
-38,3%
360 552,00
2,7%
444 447,00
23,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94 383,00 45 082,00
-52,2%
10 224,00
-77,3%
67 287,00
558,1%
Zysk (strata) brutto 84 742,00 36 868,00
-56,5%
-5 203,00
---
50 896,00
---
Zysk (strata) netto 61 886,00 32 223,00
-47,9%
-5 271,00
---
40 551,00
---
Amortyzacja 17 486,00 22 089,00
26,3%
21 702,00
-1,8%
21 860,00
0,7%
Aktywa 1 522 580,00 1 365 202,00
-10,3%
1 467 840,00
7,5%
1 398 626,00
-4,7%
Kapitał własny 613 686,00 656 763,00
7,0%
680 579,00
3,6%
747 768,00
9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,64 14,60
7,0%
15,12
3,6%
16,62
9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,38 0,72
-47,9%
-0,12
---
0,90
---