Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 22:05
kontakt
NEWAG
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 578 837,00 343 711,00
-40,6%
353 144,00
2,7%
434 957,00
23,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94 375,00 26 271,00
-72,2%
-11 372,00
---
51 705,00
---
Zysk (strata) brutto 80 992,00 17 030,00
-79,0%
-33 214,00
---
18 949,00
---
Zysk (strata) netto 62 371,00 11 386,00
-81,7%
-32 509,00
---
13 832,00
---
Amortyzacja 12 801,00 16 099,00
25,8%
16 549,00
2,8%
16 701,00
0,9%
Aktywa 1 637 833,00 1 568 210,00
-4,3%
1 675 911,00
6,9%
1 621 001,00
-3,3%
Kapitał własny 486 196,00 483 341,00
-0,6%
456 170,00
-5,6%
474 472,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,80 10,74
-0,6%
10,14
-5,6%
10,54
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,39 0,25
-81,7%
-0,72
---
0,31
---