Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 13:09
kontakt
NEWAG
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 396 855,00 578 837,00
45,9%
343 711,00
-40,6%
353 144,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 216,00 94 375,00
192,9%
26 271,00
-72,2%
-11 372,00
---
Zysk (strata) brutto 21 222,00 80 992,00
281,6%
17 030,00
-79,0%
-33 214,00
---
Zysk (strata) netto 15 059,00 62 371,00
314,2%
11 386,00
-81,7%
-32 509,00
---
Amortyzacja 12 050,00 12 801,00
6,2%
16 099,00
25,8%
16 549,00
2,8%
Aktywa 1 378 661,00 1 637 833,00
18,8%
1 568 210,00
-4,3%
1 675 911,00
6,9%
Kapitał własny 391 447,00 486 196,00
24,2%
483 341,00
-0,6%
456 170,00
-5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,70 10,80
24,2%
10,74
-0,6%
10,14
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 1,39
313,7%
0,25
-81,7%
-0,72
---