Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 09:14
kontakt
SNIEZKA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 717 082,00 821 330,00
14,5%
794 863,00
-3,2%
794 863,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 78 970,00 102 536,00
29,8%
75 455,00
-26,4%
75 455,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 78 952,00 103 980,00
31,7%
76 810,00
-26,1%
76 810,00
0,0%
Zysk (strata) netto 59 504,00 77 964,00
31,0%
59 705,00
-23,4%
59 705,00
0,0%
Amortyzacja 27 854,00 33 610,00
20,7%
35 963,00
7,0%
35 963,00
0,0%
Aktywa 661 448,00 709 564,00
7,3%
802 960,00
13,2%
802 960,00
0,0%
Kapitał własny 265 426,00 293 440,00
10,6%
304 099,00
3,6%
304 099,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,04 23,26
10,6%
24,10
3,6%
24,10
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,72 6,18
31,0%
4,73
-23,4%
4,73
0,0%