Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 10:19
kontakt
SNIEZKA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 308 728,00 241 382,00
-21,8%
241 382,00
0,0%
260 080,00
7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 105,00 3 450,00
-88,1%
3 450,00
0,0%
10 164,00
194,6%
Zysk (strata) brutto 66 320,00 39 324,00
-40,7%
39 324,00
0,0%
29 933,00
-23,9%
Zysk (strata) netto 59 057,00 39 806,00
-32,6%
39 806,00
0,0%
26 960,00
-32,3%
Amortyzacja 11 227,00 9 807,00
-12,6%
9 807,00
0,0%
9 930,00
1,3%
Aktywa 709 890,00 815 437,00
14,9%
815 437,00
0,0%
916 828,00
12,4%
Kapitał własny 217 900,00 209 176,00
-4,0%
209 176,00
0,0%
225 921,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,27 16,58
-4,0%
16,58
0,0%
17,90
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,68 3,16
-32,6%
3,16
0,0%
2,14
-32,3%