Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 12:29
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 92 374,00 125 035,00
35,4%
135 045,00
8,0%
154 900,00
14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 342,00 6 146,00
83,9%
4 017,00
-34,6%
13 093,00
225,9%
Zysk (strata) brutto 7 441,00 -532,00
---
30 464,00
---
2 328,00
-92,4%
Zysk (strata) netto 7 569,00 -678,00
---
27 637,00
---
2 087,00
-92,4%
Amortyzacja 5 135,00 4 734,00
-7,8%
5 196,00
9,8%
5 418,00
4,3%
Aktywa 836 646,00 901 457,00
7,7%
916 828,00
1,7%
879 153,00
-4,1%
Kapitał własny 229 734,00 229 335,00
-0,2%
225 921,00
-1,5%
228 007,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,21 18,18
-0,2%
17,90
-1,5%
18,07
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 -0,05
---
2,19
---
0,16
-92,5%