Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.28, godz. 09:06
kontakt
INTERCARS
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 764 261,00 9 159 166,00
4,5%
12 242 047,00
33,7%
12 242 047,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 331 943,00 507 076,00
52,8%
908 713,00
79,2%
908 713,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 279 529,00 444 474,00
59,0%
877 242,00
97,4%
877 242,00
0,0%
Zysk (strata) netto 227 096,00 333 320,00
46,8%
699 580,00
109,9%
699 580,00
0,0%
Amortyzacja 130 200,00 131 150,00
0,7%
130 011,00
-0,9%
130 011,00
0,0%
Aktywa 4 423 893,00 4 932 810,00
11,5%
6 282 666,00
27,4%
6 282 666,00
0,0%
Kapitał własny 2 046 687,00 2 395 496,00
17,0%
3 089 684,00
29,0%
3 089 684,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 144,46 169,08
17,0%
218,07
29,0%
218,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 16,03 23,53
46,8%
49,38
109,9%
49,38
0,0%