Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.07, godz. 05:27
kontakt
INTERCARS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 314 289,00 6 347 832,00
0,5%
8 383 755,00
32,1%
8 383 755,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 151 811,00 326 661,00
115,2%
551 466,00
68,8%
551 466,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 179 596,00 324 893,00
80,9%
591 195,00
82,0%
591 195,00
0,0%
Zysk (strata) netto 154 975,00 222 609,00
43,6%
482 162,00
116,6%
482 162,00
0,0%
Amortyzacja 41 331,00 35 823,00
-13,3%
33 000,00
-7,9%
33 000,00
0,0%
Aktywa 3 486 970,00 3 887 170,00
11,5%
4 912 877,00
26,4%
4 912 877,00
0,0%
Kapitał własny 1 567 886,00 1 790 495,00
14,2%
2 252 538,00
25,8%
2 252 538,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 110,66 126,38
14,2%
158,99
25,8%
158,99
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,94 15,71
43,6%
34,03
116,6%
34,03
0,0%