Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:46
kontakt
AMBRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 950,00 65 421,00
45,5%
33 217,00
-49,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 086,00 3 362,00
-33,9%
-1 839,00
---
Zysk (strata) brutto 4 938,00 22 709,00
359,9%
2 855,00
-87,4%
Zysk (strata) netto 3 948,00 22 019,00
457,7%
3 119,00
-85,8%
Amortyzacja 2 465,00 2 475,00
0,4%
2 481,00
0,2%
Aktywa 324 837,00 335 212,00
3,2%
327 011,00
-2,4%
Kapitał własny 271 822,00 269 895,00
-0,7%
273 014,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,78 10,71
-0,7%
10,83
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,87
456,7%
0,12
-85,8%