Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 05:48
kontakt
NEUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 454 550,00 2 552 651,00
4,0%
2 664 809,00
4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 858,00 23 497,00
31,6%
38 852,00
65,3%
Zysk (strata) brutto 81 387,00 59 293,00
-27,1%
26 481,00
-55,3%
Zysk (strata) netto 78 050,00 53 299,00
-31,7%
20 112,00
-62,3%
Amortyzacja 14 443,00 15 141,00
4,8%
15 657,00
3,4%
Aktywa 3 886 216,00 3 791 295,00
-2,4%
3 975 941,00
4,9%
Kapitał własny 178 203,00 206 534,00
15,9%
238 068,00
15,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,27 46,60
15,7%
53,26
14,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 17,64 12,03
-31,8%
4,50
-62,6%