Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.28, godz. 10:23
kontakt
BOGDANKA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 822 112,00 2 449 198,00
34,4%
2 451 715,00
0,1%
3 939 288,00
60,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 95 241,00 389 881,00
309,4%
200 319,00
-48,6%
839 841,00
319,3%
Zysk (strata) brutto 93 190,00 382 211,00
310,1%
219 682,00
-42,5%
850 623,00
287,2%
Zysk (strata) netto 72 876,00 307 051,00
321,3%
175 342,00
-42,9%
686 972,00
291,8%
Amortyzacja 364 686,00 430 151,00
18,0%
398 471,00
-7,4%
457 565,00
14,8%
Aktywa 4 375 263,00 4 731 540,00
8,1%
4 818 709,00
1,8%
5 762 168,00
19,6%
Kapitał własny 3 289 385,00 3 607 333,00
9,7%
3 697 105,00
2,5%
4 293 620,00
16,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 96,71 106,06
9,7%
108,70
2,5%
126,23
16,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,14 9,03
321,2%
5,16
-42,9%
20,20
291,8%