Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 14:53
kontakt
BOGDANKA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 818 543,00 2 443 980,00
34,4%
2 448 113,00
0,2%
3 938 655,00
60,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 89 684,00 386 999,00
331,5%
195 225,00
-49,6%
834 505,00
327,5%
Zysk (strata) brutto 89 098,00 384 331,00
331,4%
218 210,00
-43,2%
849 036,00
289,1%
Zysk (strata) netto 70 050,00 310 292,00
343,0%
175 757,00
-43,4%
686 991,00
290,9%
Amortyzacja 353 989,00 416 753,00
17,7%
381 339,00
-8,5%
442 882,00
16,1%
Aktywa 4 328 189,00 4 690 540,00
8,4%
4 777 736,00
1,9%
5 719 703,00
19,7%
Kapitał własny 3 275 367,00 3 596 506,00
9,8%
3 686 707,00
2,5%
4 283 487,00
16,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 96,30 105,74
9,8%
108,39
2,5%
125,94
16,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,06 9,12
343,1%
5,17
-43,4%
20,20
290,9%