Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.18, godz. 05:49
kontakt
BOGDANKA
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 081 240,00 1 459 533,00
35,0%
1 459 533,00
0,0%
1 825 071,00
25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126 566,00 407 397,00
221,9%
407 397,00
0,0%
271 850,00
-33,3%
Zysk (strata) brutto 127 201,00 413 642,00
225,2%
413 642,00
0,0%
279 940,00
-32,3%
Zysk (strata) netto 104 627,00 336 096,00
221,2%
336 096,00
0,0%
227 395,00
-32,3%
Amortyzacja 208 121,00 190 517,00
-8,5%
190 517,00
0,0%
199 567,00
4,8%
Aktywa 4 407 929,00 4 995 588,00
13,3%
4 995 588,00
0,0%
5 207 766,00
4,2%
Kapitał własny 3 371 056,00 3 855 995,00
14,4%
3 855 995,00
0,0%
3 823 855,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 99,11 113,37
14,4%
113,37
0,0%
112,42
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,08 9,88
221,2%
9,88
0,0%
6,68
-32,3%