Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:59
kontakt
BOGDANKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 483 075,00 621 408,00
28,6%
700 761,00
12,8%
729 429,00
4,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48 432,00 96 191,00
98,6%
151 310,00
57,3%
177 964,00
17,6%
Zysk (strata) brutto 51 326,00 94 207,00
83,5%
149 991,00
59,2%
176 540,00
17,7%
Zysk (strata) netto 43 174,00 74 020,00
71,4%
121 170,00
63,7%
142 017,00
17,2%
Amortyzacja 105 201,00 109 045,00
3,7%
99 587,00
-8,7%
92 720,00
-6,9%
Aktywa 4 407 929,00 4 532 618,00
2,8%
4 661 044,00
2,8%
4 814 547,00
3,3%
Kapitał własny 3 371 056,00 3 445 076,00
2,2%
3 572 614,00
3,7%
3 738 523,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 99,11 101,28
2,2%
105,04
3,7%
109,91
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,27 2,18
71,5%
3,56
63,7%
4,18
17,2%