Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 13:04
kontakt
BOGDANKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 884 074,00 863 478,00
-2,3%
1 250 106,00
44,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 113 367,00 31 688,00
-72,0%
530 967,00
1 575,6%
Zysk (strata) brutto 120 585,00 35 391,00
-70,7%
533 705,00
1 408,0%
Zysk (strata) netto 98 306,00 28 928,00
-70,6%
430 668,00
1 388,8%
Amortyzacja 96 215,00 106 832,00
11,0%
136 483,00
27,8%
Aktywa 5 207 766,00 5 246 925,00
0,8%
5 719 703,00
9,0%
Kapitał własny 3 823 855,00 3 852 783,00
0,8%
4 283 487,00
11,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 112,42 113,27
0,8%
125,94
11,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,89 0,85
-70,6%
12,66
1 389,6%