Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.29, godz. 02:03
kontakt
ZEPAK
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 050 461,00 985 718,00
-6,2%
1 956 363,00
98,5%
1 956 363,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -308 605,00 15 600,00
---
176 086,00
1 028,8%
176 086,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -314 463,00 10 443,00
---
181 182,00
1 635,0%
181 182,00
0,0%
Zysk (strata) netto -257 514,00 19 989,00
---
152 579,00
663,3%
152 579,00
0,0%
Amortyzacja 78 724,00 66 653,00
-15,3%
22 639,00
-66,0%
22 639,00
0,0%
Aktywa 2 451 598,00 2 802 440,00
14,3%
3 537 356,00
26,2%
3 537 356,00
0,0%
Kapitał własny 916 551,00 969 359,00
5,8%
644 885,00
-33,5%
644 885,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,03 19,07
5,8%
12,69
-33,5%
12,69
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -5,07 0,39
---
3,00
663,9%
3,00
0,0%