Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:35
kontakt
ZEPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 473 142,00 563 175,00
19,0%
785 194,00
39,4%
714 053,00
-9,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 772,00 19 811,00
5,5%
-582 089,00
---
137 573,00
---
Zysk (strata) brutto 11 058,00 21 396,00
93,5%
-582 540,00
---
149 727,00
---
Zysk (strata) netto 20 570,00 43 648,00
112,2%
-393 961,00
---
126 731,00
---
Amortyzacja 27 648,00 27 637,00
-0,0%
27 844,00
0,7%
4 523,00
-83,8%
Aktywa 2 299 404,00 2 537 180,00
10,3%
2 701 772,00
6,5%
3 082 104,00
14,1%
Kapitał własny 1 325 545,00 1 369 193,00
3,3%
864 837,00
-36,8%
991 568,00
14,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,08 26,94
3,3%
17,02
-36,8%
19,51
14,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,86
112,1%
-7,75
---
2,49
---