Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 05:24
kontakt
POLICE
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 397 411,00 3 189 949,00
33,1%
5 310 926,00
66,5%
2 938 895,00
-44,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 75 085,00 157 694,00
110,0%
-148 484,00
---
-338 671,00
---
Zysk (strata) brutto 105 070,00 196 758,00
87,3%
-117 943,00
---
-1 278 462,00
---
Zysk (strata) netto 83 708,00 163 199,00
95,0%
-91 992,00
---
-1 206 307,00
---
Amortyzacja 121 168,00 136 158,00
12,4%
375 224,00
175,6%
279 367,00
-25,5%
Aktywa 3 412 303,00 4 239 600,00
24,2%
4 312 697,00
1,7%
3 157 800,00
-26,8%
Kapitał własny 1 784 275,00 1 951 448,00
9,4%
1 856 812,00
-4,8%
646 918,00
-65,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,37 15,72
9,3%
14,95
-4,8%
5,21
-65,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 1,31
96,7%
-0,74
---
-9,72
---