Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.25, godz. 16:09
kontakt
POLICE
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 404 780,00 1 404 780,00
0,0%
2 663 003,00
89,6%
1 496 465,00
-43,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 60 959,00 60 976,00
0,0%
277 243,00
354,7%
-121 777,00
---
Zysk (strata) brutto 66 390,00 66 407,00
0,0%
258 541,00
289,3%
-74 475,00
---
Zysk (strata) netto 52 824,00 52 838,00
0,0%
204 565,00
287,2%
-44 478,00
---
Amortyzacja 68 433,00 68 416,00
-0,0%
63 993,00
-6,5%
65 611,00
2,5%
Aktywa 3 589 255,00 3 589 255,00
0,0%
4 360 992,00
21,5%
4 162 417,00
-4,6%
Kapitał własny 1 798 728,00 1 798 728,00
0,0%
2 156 121,00
19,9%
1 814 537,00
-15,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,48 14,48
0,0%
17,36
19,9%
14,61
-15,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,42
0,0%
1,65
287,5%
-0,36
---