Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 07:47
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 992 175,00 1 039 952,00
4,8%
1 606 355,00
54,5%
1 366 390,00
-14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 59 824,00 16 896,00
-71,8%
261 244,00
1 446,2%
-6 579,00
---
Zysk (strata) brutto 63 097,00 44 254,00
-29,9%
284 403,00
542,7%
-7 807,00
---
Zysk (strata) netto 52 494,00 38 551,00
-26,6%
235 534,00
511,0%
-6 564,00
---
Amortyzacja 34 324,00 31 977,00
-6,8%
31 774,00
-0,6%
33 526,00
5,5%
Aktywa 4 239 600,00 4 398 828,00
3,8%
4 398 121,00
-0,0%
4 422 296,00
0,5%
Kapitał własny 1 951 448,00 1 989 999,00
2,0%
2 224 616,00
11,8%
2 218 052,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,72 16,03
2,0%
17,92
11,8%
17,86
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,31
-26,7%
1,90
511,9%
-0,05
---