Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:20
kontakt
CAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 488,00 -1 419,00
---
7 668,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 277,00 -1 641,00
---
7 339,00
---
Zysk (strata) brutto 284,00 -1 641,00
---
7 344,00
---
Zysk (strata) netto 192,00 -1 277,00
---
6 124,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 30 447,00 28 942,00
-4,9%
36 257,00
25,3%
Kapitał własny 27 587,00 26 310,00
-4,6%
32 434,00
23,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02 1,93
-4,6%
2,38
23,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,09
---
0,45
---