Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 19:45
kontakt
WODKAN
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 096,00 44 343,00
19,5%
48 458,00
9,3%
38 686,00
-20,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 884,00 1 420,00
-50,8%
1 284,00
-9,6%
1 397,00
8,8%
Zysk (strata) brutto 2 989,00 1 320,00
-55,8%
1 108,00
-16,1%
1 364,00
23,1%
Zysk (strata) netto 2 308,00 865,00
-62,5%
642,00
-25,8%
286,00
-55,5%
Amortyzacja 8 265,00 8 686,00
5,1%
9 294,00
7,0%
6 853,00
-26,3%
Aktywa 213 775,00 234 903,00
9,9%
251 709,00
7,2%
249 869,00
-0,7%
Kapitał własny 174 130,00 172 691,00
-0,8%
172 514,00
-0,1%
172 186,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,02 33,74
-0,8%
33,70
-0,1%
33,64
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,17
-62,5%
0,12
-26,0%
0,06
-55,2%