Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.30, godz. 17:20
kontakt
ORANGEPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 618 000,00 2 618 000,00
0,0%
2 708 000,00
3,4%
2 802 000,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 356 000,00 356 000,00
0,0%
324 000,00
-9,0%
248 000,00
-23,5%
Zysk (strata) brutto 320 000,00 320 000,00
0,0%
246 000,00
-23,1%
195 000,00
-20,7%
Zysk (strata) netto 266 000,00 266 000,00
0,0%
202 000,00
-24,1%
159 000,00
-21,3%
Amortyzacja 620 000,00 620 000,00
0,0%
630 000,00
1,6%
638 000,00
1,3%
Aktywa 25 137 000,00 25 137 000,00
0,0%
25 033 000,00
-0,4%
25 279 000,00
1,0%
Kapitał własny 12 333 000,00 12 333 000,00
0,0%
12 668 000,00
2,7%
12 463 000,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,40 9,40
0,0%
9,65
2,7%
9,50
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,0%
0,15
-24,1%
0,12
-21,4%