Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 20:48
kontakt
STALPROD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 744 511,00 688 179,00
-7,6%
651 154,00
-5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 84 323,00 107 295,00
27,2%
96 425,00
-10,1%
Zysk (strata) brutto 82 909,00 100 764,00
21,5%
235 947,00
134,2%
Zysk (strata) netto 67 426,00 73 316,00
8,7%
216 231,00
194,9%
Amortyzacja 12 920,00 13 384,00
3,6%
13 352,00
-0,2%
Aktywa 2 554 651,00 2 652 987,00
3,8%
2 702 560,00
1,9%
Kapitał własny 2 008 357,00 2 014 710,00
0,3%
2 230 940,00
10,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 359,90 361,04
0,3%
399,79
10,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,08 13,14
8,7%
38,75
194,9%