Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 17:41
kontakt
ASSECOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 279 800,00 293 500,00
4,9%
293 500,00
0,0%
303 100,00
3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 500,00 49 900,00
7,3%
49 900,00
0,0%
48 900,00
-2,0%
Zysk (strata) brutto 162 200,00 111 100,00
-31,5%
111 100,00
0,0%
55 100,00
-50,4%
Zysk (strata) netto 150 500,00 102 100,00
-32,2%
102 100,00
0,0%
47 100,00
-53,9%
Amortyzacja 14 700,00 14 600,00
-0,7%
14 600,00
0,0%
14 200,00
-2,7%
Aktywa 5 565 300,00 5 373 100,00
-3,5%
5 373 100,00
0,0%
5 427 200,00
1,0%
Kapitał własny 5 116 200,00 4 939 400,00
-3,5%
4 939 400,00
0,0%
4 986 500,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 61,64 59,51
-3,5%
59,51
0,0%
60,08
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,81 1,23
-32,2%
1,23
0,0%
0,57
-53,9%