Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 23:38
kontakt
ASSECOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 263 600,00 305 700,00
16,0%
279 800,00
-8,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 55 900,00 27 500,00
-50,8%
46 500,00
69,1%
Zysk (strata) brutto 64 600,00 24 900,00
-61,5%
162 200,00
551,4%
Zysk (strata) netto 53 400,00 18 200,00
-65,9%
150 500,00
726,9%
Amortyzacja 14 100,00 13 900,00
-1,4%
14 700,00
5,8%
Aktywa 5 348 400,00 5 432 000,00
1,6%
5 565 300,00
2,5%
Kapitał własny 4 946 800,00 4 965 700,00
0,4%
5 116 200,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 59,60 59,83
0,4%
61,64
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,22
-65,9%
1,81
727,9%