Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 01:13
kontakt
SANWIL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -949,00 -1 544,00
---
-1 544,00
---
-1 181,00
---
Zysk (strata) brutto 2 118,00 4 326,00
104,2%
4 326,00
0,0%
-1 852,00
---
Zysk (strata) netto 1 828,00 3 824,00
109,2%
3 824,00
0,0%
-1 234,00
---
Amortyzacja 71,00 104,00
46,5%
104,00
0,0%
105,00
1,0%
Aktywa 46 336,00 50 680,00
9,4%
50 680,00
0,0%
49 981,00
-1,4%
Kapitał własny 42 664,00 46 488,00
9,0%
46 488,00
0,0%
45 576,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,67 2,90
9,0%
2,90
0,0%
2,85
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,24
109,6%
0,24
0,0%
-0,08
---