Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 08:25
kontakt
ROPCZYCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 82 541,00 92 408,00
12,0%
123 866,00
34,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 221,00 959,00
-92,2%
8 950,00
833,3%
Zysk (strata) brutto 13 877,00 985,00
-92,9%
12 272,00
1 145,9%
Zysk (strata) netto 11 177,00 406,00
-96,4%
9 228,00
2 172,9%
Amortyzacja 2 926,00 2 889,00
-1,3%
2 922,00
1,1%
Aktywa 463 748,00 506 119,00
9,1%
545 650,00
7,8%
Kapitał własny 336 666,00 338 458,00
0,5%
349 191,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,78 54,07
0,5%
55,78
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,79 0,06
-96,4%
1,47
2 167,7%