Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 04:03
kontakt
PULAWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 089 280,00 1 839 070,00
-12,0%
1 668 012,00
-9,3%
1 060 391,00
-36,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 368 073,00 -96 011,00
---
-619 939,00
---
-330 745,00
---
Zysk (strata) brutto 376 945,00 -90 864,00
---
-612 518,00
---
-337 295,00
---
Zysk (strata) netto 381 835,00 -72 188,00
---
-496 653,00
---
-293 638,00
---
Amortyzacja 57 419,00 59 222,00
3,1%
65 219,00
10,1%
63 643,00
-2,4%
Aktywa 7 285 325,00 7 295 178,00
0,1%
7 089 874,00
-2,8%
7 834 588,00
10,5%
Kapitał własny 4 453 771,00 4 381 583,00
-1,6%
3 882 752,00
-11,4%
3 589 114,00
-7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 233,00 229,22
-1,6%
203,13
-11,4%
187,76
-7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 19,98 -3,78
---
-25,98
---
-15,36
---