Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 09:01
kontakt
PMPG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 843,00 7 503,00
9,6%
6 939,00
-7,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 505,00 1 191,00
-20,9%
1 387,00
16,5%
Zysk (strata) brutto 3 851,00 989,00
-74,3%
2 671,00
170,1%
Zysk (strata) netto 3 724,00 665,00
-82,1%
2 218,00
233,5%
Amortyzacja 324,00 293,00
-9,6%
317,00
8,2%
Aktywa 33 816,00 35 136,00
3,9%
35 422,00
0,8%
Kapitał własny 24 707,00 25 316,00
2,5%
27 503,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,38 2,44
2,4%
2,65
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,06
-82,1%
0,21
232,8%